STROPNÉ DEBNENIE

Stropné debnenie - systémy

  • Prenájom 3 ks systém ( 1 m2 = 1,2 ks stojky, 1 m2 dosky, 2,5 bm tregre ) : od 0,15 €/m2/deň
  • Prenájom 5 ks systém ( 1 m2 = 1,2 ks stojky, 1 m2 dosky, 2,5 bm tregre, 0,2 ks trojnožky, 0,2ks hlavice ): od 0,17 €/m2/deň
  • Predaj 3 ks systém novy: od 59,50 eur/m2
  • Predaj 5 ks systém novy: od 64,50 eur/m2
  • Predaj 3 ks systém použitý: od 59,00 eur/m2
  • Predaj 5 ks systém použitý: od 64,00 eur/m2

Ceny platia len do konca mesiaca

Ako priemer uložíte stojky od 0,5 – 1,2 ks / m2 podľa typu stojky, uložíte nosníky každých 50 – 70 cm a podnosníky každé 2 m, všetko záleží na hrúbke betónovej dosky a všetko vždy podľa vášho stavebného dozoru / statika/ architekta. Kladačský plán / návrhy na uloženie kusov môže byt dohodnutý.
debnenie leseneie foto 1